onsdag 15. august 2012

Dagens valg....

Hvem kan bestemme hvordan DIN dag skal bli?
Kun et menneske i hele verden kan det, og det er DU!
Du kan velge å lete etter feil, mangler eller savn.
Eller du kan velge å leve i lykke, harmoni og kjærlighet!
Slutt å la deg bli påvirket av alt det negative, søk det positive.
Det positive er DIN vei frem til fullstendig lykke.
Velg lykken, velg livet!

- Trine`s ord-